watervalMindfulness

De beoefening van mindfulness is gebaseerd op oude meditatietechnieken gebruikt in het Boeddhisme. Jon Kabat Zinn, de grondlegger van mindfulness, maakte eind 1970 deze meditatietechnieken toegankelijk voor onze Westerse wereld. In het gezondheidscentrum van de Universiteit van Massachusetts, waar hij als medicus aan verbonden was, merkte hij dat aan chronisch zieke mensen die uitbehandeld waren geen begeleiding werd aangeboden om verder met hun aandoening om te gaan in het dagelijks leven. Vanuit zijn ervaringen en inzichten met meditatie en yoga ontwikkelde hij de aandachtstraining MBSR (mindfulness-based stress reduction). Met deze training kon hij de mensen handvatten aanreiken om beter met hun aandoening om te gaan. Mindfulness wordt tegenwoordig bij tal van klachten en aandoeningen ingezet zoals chronische pijn, angst, depressie, stress, fybromyalgie, psoriasis en kanker.

Het begrip Mindfulness zou je kunnen omschrijven als opmerkzaamheid of aandachtgerichtheid. Het gaat erom bewust aanwezig te zijn en aandacht te hebben voor je ervaringen in het hier en nu en dit alles op te merken vanuit een niet-oordelende en accepterende houding naar jezelf. In het dagelijks leven doen wij veel dingen automatisch. Dit betekent dat wij vaak denken, voelen en handelen vanuit een gewoonte. Dit gewoontepatroon heeft zich ontwikkeld door de ervaringen in je leven en door oordelende gedachten en gevoelens over jezelf. Het gebeurt vaak onbewust.Ook via onze drukke 24/7 wereld komen er veel prikkels binnen via je zintuigen. Op deze manier leef je in een voortdurende reactie op gedachten, gevoelens en prikkels. Je bent ergens anders met je gedachten en alweer onderweg naar het volgende. Het gevolg is dat de aandacht wordt weggehaald uit het hier en nu en verplaatst wordt naar het verleden of de toekomst. Het ontstaan van piekeren, stressklachten en negatieve oordelen over jezelf (bv. ik red het niet, wat doe ik weer stom) ligt hieraan ten grondslag.

Mindfulness leert je het trainen van de aandacht waardoor je beter in het hier en nu blijft. Je kunt opmerkzaam zijn t.a.v. je automatische reacties op ervaringen. Bewustwording van je gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties biedt ruimte om uit oude gewoonten te stappen en er niet meer in meegesleept te worden. Het geeft je vrijhield van keuze om bewust te antwoorden op een ervaring vanuit een houding van nieuwgierigheid en mildheid naar jezelf. Je kunt dan bewuste keuzes maken voor jezelf die jouw welzijn en gezondheid ondersteunen.

De beoefening van mindfulness draagt bij tot:

 • Ontspanning van je lichaam waardoor je beter kunt slapen
 • Minder in je hoofd zitten waardoor het contact met je lichaam herstelt
 • Meer energie en levenslust
 • Beter om kunnen gaan met stressvolle situaties
 • Je minder laten opjagen door jezelf en anderen
 • Versterking van je immuunsysteem waardoor je gezondheid verbetert
 • Vermindering van pijn en beter om kunnen gaan met blijvende pijn
 • Verbeterd zelfvertrouwen
 • Beter kunnen genieten van de kleine dingen in het leven doordat je meer in het moment leeft
 • Het doorbreken van oude gewoonten en het aanleren van nieuwe gewoonten


De training:
De beoefening van mindfulness is een aandachtstraining van 8 weken. Iedere bijeenkomst duurt ongeveer 2,5 uur en bestaat uit:

 • Educatie over het thema van de week
 • Meditaties afgestemd op het thema van de week
 • Bewegingsoefeningen
 • Het nabespreken van de ervaringen van de oefeningen in de les
 • Het nabespreken van de ervaringen van de oefeningen thuis

Iedere week wordt een nieuw thema geÔntroduceerd dat aansluit op de week daarvoor. Hierdoor word je stapsgewijs vertrouwd gemaakt met de elementen van mindfulness. Het is de bedoeling om thuis met de oefeningen aan de slag te gaan en er ongeveer 45 min per dag voor uit te trekken. En oefening baart kunst.

Voor de training wordt gebruik gemaakt van een werkboek met achtergrondinformatie, oefenbladen en evaluatieformulieren . Verder wordt er een CD of USB stick verstrekt met meditaties en oefeningen.

In een groep of individueel?
Je kunt mindfulness in een groep volgen maar ook individueel. Het individuele traject biedt meer persoonlijke begeleiding. Een groep bestaat uit maximaal 8 personen zodat er voldoende aandacht is voor iedereen. Het voordeel van een groep is dat je elkaar kunt ondersteunen, nieuwe ideeŽn kunt opdoen en ervaringen met elkaar kunt delen. Hierbij zal je ontdekken dat iedere deelnemer zijn of haar eigen uitdagingen ondervindt gedurende het traject.